Historie

Oddíl kopané byl v naší obci založen v roce 1946. V té době měl oddíl 20 mužů. V našem regionu nebylo tolik mužstev, a tak hráči museli zajíždět na zápasy do vzdálených obcí a měst. Z hlediska úspěšnosti výsledků však v těch letech prožívá oddíl veliký rozvoj a sportovní výsledky tomu nasvědčují. Roku 1958 vyhrává fotbalový oddíl mistra soutěž a postupuje do III. třídy, kterou roku 1959 také vyhrává a postupuje do I.B třídy. Tato soutěž je ale nad síly oddílu. V letech 1978 – 79 si vede oddíl stále lépe a postupuje opět do III. třídy. Ze strany vedení je snaha vytvořit dobré podmínky pro hráče a tak v roce 1980 je zařazen projekt na výstavbu šaten. Osmdesátá léta patří mezi nejúspěšnější v bohutické kopané. Za pomoci starších hráčů se utváří kolektiv, který v letech 1980 – 82 neskončil ve III. třídě hůře než na 5. místě. Sportovní veřejnost se dočkala toho, že mužstvo postupuje do okresního přeboru. Dalšího úspěchu pak oddíl dosahuje roku 1985, kdy vyhrává skupinu „B“ okresního přeboru a postupuje do kvalifikace o postup do I.B třídy. V kvalifikaci se už tolik nedaří a končí na 4. místě. V letech 1986 – 1990 se mužstvo ještě umisťuje ve středu tabulky okresního přeboru. V ročníku 1991 – 1992 jsme obsadili 12. místo a to znamenalo sestup do III. třídy.
Po tomto sestupu se začíná utvářet mladé mužstvo, ve kterém jsou ještě 4 hráči z doby, kdy se hrál okresní přebor. Ale i toto mužstvo si nevede špatně, neboť se umisťuje následujících letech v popředí tabulky  III. třídy. V roce 1996 jsou dokončeny šatny a oddíl kopané slaví tento rok 50 let založení klubu.
Po dlouhých 13 letech, v sezóně 2004/2005, družstvo mužů vyhrává III. třídu a postupuje zpět do okresního přeboru Znojemska. V této soutěži setrvává se střídavými úspěchy dodnes.
Pro úspěšný rozvoj bohutického fotbalu je ovšem nezbytná výchova dalších generací fotbalistů v naší obci. Z tímto účelem bylo založeno v sezóně 2006/2007 družstvo přípravky. Tito hráči, ač malí vzrůstem, ale velcí co do dravosti a nasazení, jsou dobrým příslibem do budoucna.
Fotbalisté TJ nezahálejí ani při neustálé modernizaci a budování zázemí hřiště. V posledních letech byly vybudovány nové střídačky, divácká tribuna, byly instalovány záchytné sítě za brankami a proběhla kompletní renovace trávníku, včetně vybudování studny pro zavlažování. Před dokončením je i menší odlehčovací hřiště za brankou. To bylo dokončeno v roce 2010.
Počátkem roku 2008 bylo výborem oddílu rozhodnuto, že se během tohoto roku vybudují  nové kabiny. Na ty výbor v čele s p. Štefkem Pavlem  sehnal dotaci 3.000000,- Kč. Po výběrovém řízení začala v září 2008 stavbu firma OSP Mor. Krumlov. 1. května 2009 otevřel oddíl kopané TJ Bohutice slavnostně nové kabiny na fotbalovém hřišti. Na podzim byla postavena na hřišti zastřešená nová pergola a dokončeno zábradlí nad odlehčovacím hřištěm. Zde končí historie oddílu kopané TJ Bohutice.

6.ledna 2012 proběhla VČS oddílu kopané TJ Bohutice v Zámecké pivnici. Za účasti 44 členů bylo schváleno, aby oddíl kopané byl osamostatněn a dále vystupoval pod názvem Football Club Bohutice ( FC Bohutice ). V roce 2014 po skončení jarní části soutěže byla na fotbalovém hřišti vybudována závlaha hřiště. Peníze na tuto závlahu získal náš klub z dotace JMK a část doplatil z dotace získané od hlavního sponzora – OÚ Bohutice. Současně se začala řešit otázka potřeby vody na závlahu. Dovoz cisternou byl drahý, proto byla v roce 2015 úspěšně podaná žádost o dotaci od JMK na vybudování vlastní studny. Vinou půdní struktury však byla studna nefunkční, proto v roce 2016, za přispění místních sponzorů, byla prohloubena a začala se používat pro potřebu hřiště. V roce 2015 proběhla v našem klubu ještě jedna významná změna. Na výroční schůzi odstoupil dlouholetý předseda pan Pavel Štefka a další srdce klubu, sekretář pan Pavel Tauwinkl. Bylo zvoleno nové vedení včele s předsedou panem Josefem Novosadem.
Do budoucna si přejme, aby se oddílu kopané dařilo nejen na hřišti, ale i ve zdokonalování fotbalového stánku v Bohuticích.